Rada producten in een netwerk

Steeds meer Rada producten zijn te koppelen in een netwerk. De Rada Outlook digitale mengkranen beschikken standaard over een netwerkaansluiting. Met een eenvoudige upgrade kunnen ook Rada Sense digitale mengkranen gekoppeld worden. Een netwerk van digitale Rada mengkranen, kan gekoppeld worden op een GBS (Modbus). Daarnaast biedt Rada de mogelijkheid om het netwerk aan te sluiten op een Rada Webserver of Cloudserver. Zowel via het GBS als via de Web- en Cloudserver, kunnen beheersmaatregelen zoals preventieve thermische desinfectie geactiveerd worden. Ook kunnen instellingen uitgelezen en/of gewijzigd worden en kunnen de resultaten van beheersmaatregelen zoals cyclusspoelingen en thermische desinfecties uitgelezen en bewaard worden.

Beschikt de installatie niet over een GBS of Rada Web- of Cloudserver, dan kan een laptop aangesloten worden op het netwerk, waarmee instellingen uitgelezen en gewijzigd kunnen worden en thermische desinfecties kunnen worden geactiveerd. Tevens kunnen de resultaten van cyclusspoelingen en thermische desinfecties uitgelezen worden.

Geschikt voor elke sector

Ideaal voor de zorgsector, sport en vrije tijd, openbare douche- en wasruimten, onderwijs en verdere utilitaire installaties. Via het netwerk, gekoppeld aan een GBS of Rada Web- of Cloudserver, kunnen op afstand mengtemperaturen, spoeltijden, cyclusspoelingen en thermische desinfecties geprogrammeerd worden.

Het handmatig uitvoeren van beheersmaatregelen in het kader van legionellapreventie zoals regelmatig spoelen en preventieve thermische desinfectie is erg tijdrovend. De tijd benodigd voor het handmatig vastleggen van de resultaten ervan in een logboek betekent nog meer tijd én administratie. De Rada Outlook en Rada Sense mengkranen in een netwerk gekoppeld aan een Rada Web- of Cloudserver of GBS, zorgen ervoor dat dit automatisch plaats vindt.

Ondersteuning door de Rada servicedienst

Indien gewenst kan de Rada servicedienst ondersteunen bij het netwerken van kranen en het koppelen ervan aan een GBS.

Meer weten