Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Rada Sanitairtechniek B.V., gevestigd te Barneveld, Anthonie Fokkerstraat 81, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede op 11-12-2009 KvK nr. 30095012.

 

01   Algemeen

02   Aanbiedingen

03   Overeenkomst

04   Prijzen

05   Levering en Levertijd

06   Transport/risico

07   Overmacht

08   Aansprakelijkheid

09   Reclames

10   Eigendomsvoorbehoud

11   Garantie

12   Retentierecht

13   Betaling

14   Rente en kosten

15   Toepassing recht

16   Geschillen

17   Anti-Corruptie