Privacybeleid

Kohler heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven dat uw privacy bij ons hoog in het vaandel staat. Hieronder wordt uitleg gegeven over de procedures voor het verzamelen en verspreiden van informatie die wij hanteren voor de websites van Kohler ('websites'). Wij wijzen u erop dat wanneer u externe links opent vanaf de websites van Kohler (waaronder websites van dochterondernemingen van Kohler) dat deze websites hun eigen, afwijkende privacybeleid kunnen hebben. Wij raden u aan het volledige relevante privacybeleid te lezen.

 1. Verzamelen van persoonlijke informative

Kohler kan persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, huis- of werk- en postadres, wanneer u bepaalde delen van de websites van Kohler bezoekt die de mogelijkheid bieden om producten te kopen, waar u zich moet registreren voor bepaalde diensten of wanneer u meer informatie wenst over deze producten of diensten ('persoonlijke informatie'). Wanneer u besluit een reservering te maken of onze producten of diensten te kopen, dan is het mogelijk dat wij bepaalde extra informatie moeten verzamelen, zoals het nummer en de vervaldatum van uw creditcard of bankpas. Kohler zal u de keuze en mogelijkheid geven om het gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie te beperken voordat Kohler de persoonlijke informatie gebruikt of bekendmaakt voor een doel anders dan waarvoor de informatie oorspronkelijk werd verzameld.

Op andere momenten kan Kohler informatie verzamelen die niet gebruikt kan worden om u te identificeren. Wij kunnen bijvoorbeeld alle niet-persoonlijke informatie over u en andere klanten die onze websites bezoeken samenvoegen. Deze samengevoegde informatie zal geen informatie bevatten die rechtstreeks met u in verband kan worden gebracht.

2. Hoe Kohler persoonlijk informatie verzamelt

Kohler gebruikt verschillende middelen om informatie te verzamelen over u, de toegangspunten waarmee uw computer verbinding maakt en de internetbrowser die u gebruikt om onze websites te bezoeken. Cookies zijn bijvoorbeeld kleine tekstbestanden die wij op de harde schijf van uw computer of apparaat of ander opslagapparaat plaatsen wanneer u onze websites bezoekt. Wij kunnen cookies gebruiken om uw interactie met onze websites te personaliseren. U hoeft onze cookies niet te accepteren en u kunt uw browser zo instellen dat het gebruik ervan wordt beperkt. Ook kunt u cookies verwijderen nadat ze op uw harde schijf of op een ander opslagapparaat zijn geplaatst. Wanneer u onze cookies niet accepteert of ze verwijdert, dan kunnen sommige delen van onze website trager reageren of niet op de juiste wijze functioneren.

Volgens de wetgeving van verschillende landen binnen de Europese Unie, waaronder, maar niet beperkt tot, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, België en Nederland mogen cookies geplaatst worden zolang personen daarvoor toestemming hebben gegeven op basis van duidelijke en uitgebreide informatie, met name over de doelen waarvoor hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt. In ten minste de bovengenoemde landen kan effectieve toestemming worden verleend door gebruik te maken van de browserinstellingen, op voorwaarde dat u positief handelt. Voordat u de websites van Kohler gebruikt, wordt u geadviseerd uw huidige browserinstellingen te controleren om u ervan te verzekeren dat de instellingen overeenkomen met uw toestemming aan Kohler om cookies op uw apparaten te plaatsen. De cookieverklaring van Kohler vindt u hier. Meer informatie over de cookie-opties van de browser die u gebruikt kunt u vinden op: http://www.allaboutcookies.org.

Kohler kan ook aanvullende informatie van uw webbrowser verzamelen, telkens als u onze Websites bezoekt. Wij kunnen informatie verzamelen over pagina's die u bezoekt en de tijd die u verbleef op iedere webpagina of ieder gedeelte op de Websites, de promoties of reclames waarop u klikt en andere bewerkingen die u uitvoert tijdens het gebruik van onze Websites. Deze informatie kan uw internetprotocoladres ("IP") omvatten, het type browser, de tijd dat uw browser werd gebruikt voor toegang tot onze websites en het adres van een website dat u hebt gebruikt om naar deze website door te gaan.

Onze Internet Service Providers (zie definitie hieronder) kunnen ook gebruikmaken van andere standaard webgebaseerde technologieën om uw surfgedrag te analyseren terwijl u onze websites bezoekt. Tot deze technologieën behoren 'webbakens', 'pixeltags' en 'transparante gifs'. Met behulp van deze technologieën kunnen wij de effectiviteit van onze product- en dienstencampagnes en marketingprogramma's bepalen, de diensten die wij op of via onze websites aanbieden aanpassen en het optimale gebruik van de inhoud van de websites en het product- en dienstenaanbod vaststellen. Een deel van deze informatie, waaronder het IP-adres, kan worden opgeslagen in de serverlogs van onze Internet Service Provider en kan langere tijd beschikbaar zijn.

Hoewel Kohler alle redelijke stappen onderneemt om de privacy van zijn websitebezoekers te beschermen, kan Kohler niet beloven dat zijn huidige programmering van onlineapplicaties is toegespitst op iedere browserinstelling of kan voldoen aan de eisen van iedere persoonlijke browservoorkeur. Kohler heeft in het bijzonder de nodige programmawijzigingen, die in staat zijn gevolg te geven aan de "Volg mij niet"-signalen van browsers, niet geïmplementeerd. Als de programmering van onlineapplicaties van Kohler in de toekomst wordt aanpast, dan zullen alle redelijke stappen worden ondernomen om dergelijke verzoeken in de toekomst te respecteren. Nadere updates over dit onderwerp zullen worden toegevoegd aan dit privacybeleid.

Daarnaast kunnen de Internet Service Providers van Kohler of geautoriseerde derden (zie definitie hieronder) technologieën implementeren, die toestaan dat in de loop der tijd en voor de verschillende websites persoonlijke gegevens worden verzameld. Kohler raadt aan dat u elk privacybeleid, dat wordt gepubliceerd op de websites die u bezoekt, doorneemt, om zo een beter inzicht te krijgen in de privacypraktijken van die websites.

3. Keuze

Kohler zal u de gelegenheid bieden om te kiezen (opt in/opt out) of uw persoonlijke informatie: (a) verstrekt mag worden aan een derde; of (b) gebruikt mag worden voor een ander doel dan het doel waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld of waarvoor het door u werd goedgekeurd.

4. Hoe wij uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie gebruiken en bekend maken.

Kohler kan soms gebruikmaken van de diensten van onafhankelijke bedrijven om u te voorzien van bepaalde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, het hosten van websites, verwerken van creditcardgegevens, verwerken van bestellingen en verzendingen en bezoekersenquêtes ('Internet Service Providers' of 'Geautoriseerde derden'). Kohler kan uw persoonlijke informatie delen met de Internet Service Providers als dit relevant is. Kohler zal geen persoonlijk informatie delen met externe derden zonder uw toestemming, behalve voor zover dit nodig is om uw verzoek om producten en diensten die via de websites van Kohler worden aangeboden te voltooien.

Kohler kan uw persoonlijke informatie gebruiken om per post, e-mail (op voorwaarde dat u ervoor heeft gekozen om e-mails te ontvangen van Kohler) of telefonisch contact met u opnemen om u te voorzien van het laatste nieuws over speciale evenementen en nieuwe diensten van Kohler, actuele informatie over onze producten of andere promoties die voor u interessant kunnen zijn. Wanneer u een onderneming of organisatie bent die een conferentie, evenement of bijeenkomst heeft gepland in een van onze faciliteiten, dan kan Kohler uw persoonlijke informatie ook delen met onze evenementorganisatoren. Kohler kan ook de antwoordadressen gebruiken om de e-mails te beantwoorden die wij van u ontvangen. Uw e-mailadres zal niet worden gebruikt voor enig ander doel of worden gedeeld met externe derden voor hun directe marketingdoeleinden. Kohler kan uw IP-adres ook gebruiken om Kohler en onze Internet Service Providers te beschermen tegen fraude.

Door aanvullend gebruik van niet-persoonlijke en persoonlijke informatie kan Kohler producten en services speciaal voor u op maat maken, kan dat helpen om onze relatie met u of uw bedrijf te organiseren en te beheren, om zaken te doen, om u klanten- en gastenondersteuning te bieden om functies uit te voeren die ten tijde van de verzameling werden beschreven en om de Gebruiksvoorwaarden van onze Websites te handhaven.

Door ander gebruik van uw niet-persoonlijke en persoonlijke informatie kan Kohler producten en diensten afstemmen op uw behoeften, onze relatie met u of met uw onderneming organiseren en beheren, zaken doen, u voorzien van ondersteuning voor klanten en gasten, functies uitoefenen die op het moment van ophalen aan u worden omschreven en de algemene voorwaarden van onze website ten uitvoer brengen.

Wij kunnen ook samengevoegde niet-persoonlijke informatie gebruiken om onze websites te verbeteren. Onze Internet Service Providers kunnen ons bijvoorbeeld meedelen dat een bepaald deel van onze websites werd bezocht door een bepaald aantal bezoekers of dat een bepaald aantal ondernemingen of een bepaald aantal personen onze registratieformulieren hebben ingevuld op bepaalde delen van onze website. Dergelijke informatie kan ook worden gebruikt om de effectiviteit van onze bedrijfs- en reclamemodellen te analyseren.

Wanneer u een CV opstuurt of wilt voldoen aan andere eisen op het gebied van personeelswerving, dan zullen wij die informatie alleen gebruiken in verband met uw sollicitatie naar huidige of toekomstige vacatures. Daarnaast kunnen wij uw CV of sollicitatie-informatie ook delen met onze zakelijke partners of gelieerde ondernemingen die vacatures hebben waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen.

Kohler kan uw persoonlijke informatie indien nodig ook bekendmaken om: (a) gehoor te geven aan een dagvaarding of gerechtelijk bevel; (b) medewerking te verlenen aan wetshandhavende en andere overheidsinstanties; (c) onze wettelijke rechten vast te stellen en uit te oefenen; (d) de eigendommen of de veiligheid van onze ondernemingen, medewerkers, contractanten, leveranciers en klanten te beschermen; (e) ons te verdedigen tegen juridische aanklagingen; (f) te helpen bij interne en externe onderzoeken; of (g) wanneer dit anderszins wettelijk vereist of wettelijk toegestaan is. Kohler kan uw persoonlijke informatie bekendmaken in verband met de verkoop of fusie van een van onze ondernemingen of enige transactie waarbij de verkoop of overdracht van een deel of al onze activa betrokken is.

5. Opslag en veiligheid van gegevens

Kohler levert een redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat onze Internet Service Providers fysieke, elektronische, technische, organisatorische en procedurele veiligheidsmaatregelen hebben geïmplementeerd om te helpen bij het veiligstellen van uw persoonlijke informatie en om te helpen bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang en bekendmaking. Alleen onze geautoriseerde medewerkers en onze Internet Service Providers die legitieme zakelijke activiteiten uitvoeren voor Kohler zijn geautoriseerd om uw persoonlijke informatie te benaderen. Ondanks onze inspanningen zijn aan het internet veiligheidsrisico's verbonden. Kohler kan niet beloven, en u mag niet verwachten, dat uw persoonlijke gegevens, persoonlijke zoekopdrachten en andere communicatie altijd veilig zullen zijn. U moet zorgvuldig zijn in de manier waarop u omgaat met uw persoonlijke informatie of enige gebruikersnaam of wachtwoord die u moet gebruiken om toegang te verkrijgen tot diensten op onze websites en in hoe u deze bekendmaakt.

6. Kinderen en het verzamelen van gegevens

De websites van Kohler zijn bedoeld voor een algemeen publiek. De inhoud van de websites van Kohler is niet gericht aan kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet doelbewust persoonlijke informatie van kinderen. Wanneer Kohler of een van onze Internet Service Providers gewaar wordt dat een kind persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt zonder ouderlijke toestemming, dan zal deze informatie worden verwijderd uit onze databases. Wanneer u vragen heeft over persoonlijke informatie die door een kind verstrekt kan zijn, stuur dan een e-mail naar privacy@kohler.com.

7. Hoe u toegang kunt krijgen tot de persoonlijke informatie die Kohler verzamelt en hoe deze te wijzigen

De eerste keer dat u registratie-informatie aan ons verstrekt via onze website, kan u de mogelijkheid worden geboden om u voor additionele informatie over onze producten en diensten aan te melden en deze te ontvangen. Na uw eerste gebruik kunt u uw oorspronkelijke keuzes wijzigen door een e-mail te sturen naar onze klantenservice via privacy@kohler.com. In elke commerciële e-mail die wij aan u sturen zal u de mogelijkheid worden geboden om u af te melden voor dergelijke berichten. Het kan tot tien (10) werkdagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw informatie al hebben gedeeld met een van onze geautoriseerde derden voordat u uw informatievoorkeuren wijzigt en het kan zijn dat u korte tijd e-mails blijft ontvangen, zelfs nadat u zich hebt afgemeld. Volgens de e-mailnalevingsrichtlijnen van FTC mogen wij u transactionele en relatiegerelateerde e-mails sturen zonder u de mogelijkheid te bieden u af te melden voor dergelijke e-mails.

Wanneer u een websitegebruiker bent die zich in de Europese Unie bevindt, dan zijn wij wettelijk verplicht u erop te wijzen dat uw persoonlijke informatie, soms, toegankelijk kan zijn voor personen die zich overal ter wereld kunnen bevinden, ook in landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat zij niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw land. Door uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat wij deze gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Kohler. Hiertoe behoort het overzetten van uw persoonlijke informatie over internationale grenzen naar jurisdicties overal ter wereld voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten.

In de Verenigde Staten gelden misschien geen wetten op het gebied van gegevensprivacy die eenzelfde niveau van bescherming van uw persoonlijke informatie permitteren als de wetten die op aanwijzen van de Europese Unie zijn uitgevaardigd. U kunt er echter op vertrouwen dat Kohler zich met betrekking tot alle persoonlijke informatie zal blijven houden aan de principes die staan vermeld in dit privacybeleid en in de toepasselijke regelgevingen. Kohler zal ernaar streven om de integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke informatie te behouden en dergelijke persoonlijke informatie een adequaat beschermingsniveau bieden.

8. Gegevensintegriteit

Kohler zal alleen persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die overeenstemmen met het doel waarvoor de persoonlijke informatie werd verzameld of waarvoor u toestemming hebt verleend. Met betrekking tot deze doeleinden zal Kohler redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie betrouwbaar blijft voor het beoogde gebruik.

9. Handhaving

Kohler hanteert een zelfbeoordelingsbenadering om te zorgen voor naleving van dit privacybeleid en controleert regelmatig dat het beleid juist is, volledig genoeg is voor de informatie die het beoogt te dekken, duidelijk wordt weergegeven, volledig geïmplementeerd en toegankelijk is en overeenkomt met de privacybeginselen van de Europese Unie. Wij raden belangstellenden aan om eventuele vragen te stellen via de verstrekte contactinformatie. Wij zullen alle klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van persoonlijke informatie onderzoeken en trachten op te lossen in overeenstemming met de beginselen.

10. Algemene informatie en privacyondersteuning

Kohler kan dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken en u zou de tijd moeten nemen om het beleid door te nemen elke keer wanneer u een van onze websites bezoekt. Kohler hecht sterk aan de bescherming van uw persoonlijke privacy. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze inspanningen om uw persoonlijke privacy te beschermen of wanneer u additionele informatie wenst over het belang dat Kohler hecht aan uw privacy, neem dan contact met ons op via privacy@kohler.com.