Veilig en duurzaam - veiligheid boven alles

Scholen vormen een veeleisende omgeving voor kranen en douches. Producten in deze sector ondergaan in de praktijk een continue test op gebruik, duurzaamheid en water- en engergiebesparing.

Leerzame ervaringen - Legionellapreventie

Op school worden drukke dagen afgewisseld met weekeinden en vakanties. Hierdoor ontstaan perfecte omstandigheden voor de groei van bacteriën. Legionellapreventie vormt dan ook een essentieel aandachtspunt. In het kader van legionellapreventie dienen in de meeste situaties beheersmaatregelen getroffen te worden.  We bieden een aantal oplossingen om beheersmaatregelen te automatiseren en de resultaten ervan te registreren.